číslo jednotky výmera jednotky výmera pozemku katalógový list Cenník stav
1 218 m2 257 m2 náhľad na vyžiadanie predaný
2 243 m2 271 m2 náhľad na vyžiadanie predaný
3 218 m2 267 m2 náhľad na vyžiadanie predaný
4 243 m2 268 m2 náhľad na vyžiadanie predaný
5 234 m2 282 m2 náhľad na vyžiadanie predaný
6 212 m2 392 m2 náhľad na vyžiadanie predaný
7 211 m2 287 m2 náhľad na vyžiadanie predaný
8 244 m2 330 m2 náhľad na vyžiadanie predaný
9 211 m2 309 m2 náhľad na vyžiadanie predaný
10 244 m2 366 m2 náhľad na vyžiadanie predaný